Home Tags
Tags: Boeken
Document

De liefde tot de Kerk

De liefde tot de Kerk bevat vier preken van de stichter van het Opus Dei. De eerste drie: ‘Trouw aan de Kerk’, ‘Het bovennatuurlijk doel van de Kerk’ en ‘Priester voor eeuwig’, waren eerder afzonderlijk gepubliceerd. De eerste preek 'Trouw aan de Kerk', is een overweging [...]
Tags: Boeken, De liefde tot de Kerk
Document

De Kruisweg

De Kruisweg bevat beschouwingen over de 14 staties van de Kruisweg die de lezer bij het lijden van de Heer betrekken, alsof hij er zelf aanwezig was. Aan elke statie zijn enkele punten ter overweging toegevoegd. “Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Boeken, De Kruisweg, Beschouwen
Document

De Heilige Rozenkrans

Op een decemberochtend in 1931, na de Heilige Mis opgedragen te hebben, heeft de heilige Jozefmaria dit kleine werk in één keer geschreven. Vervolgens is het voor het eerst gepubliceerd in 1934. Het bestaat uit een reeks overwegingen over de blijde, droevige en glorievolle geheimen [...]
Tags: Boeken, De Heilige Rozenkrans, Beschouwen
Document

Christus komt langs

Christus komt langs bevat achttien preken die de heilige Jozefmaria tussen 1951 en 1971 heeft uitgesproken bij gelegenheid van verschillende feesten van het kerkelijk jaar. De preken werden levendig uitgesproken voor de meest uiteenlopende toehoorders in een voor ieder begrijpelijke taal. Steeds lijkt het dat [...]
Tags: Christus komt langs, Boeken
Document

Vrienden van God

Dit is het eerste postume werk van de heilige Jozefmaria. Het werd gepubliceerd in 1977. Het bevat achttien preken van 1941 tot 1968 met thema's zoals: de grootsheid van het dagelijks leven, de gave van de vrijheid, het belang van de natuurlijke deugden, de nederigheid, [...]
Tags: Evangelie, Deugden, Boeken, Vrienden van God, Gebed
Document

De Smidse

“Een moeder – met een heilige passie die moeders eigen is – noemde haar kleintje: haar prins, haar koning, haar schat, haar zon. Ik dacht aan jou. En ik begreep – want welke vader heeft niet iets moederlijks in zich? – dat deze moeder niet [...]
Tags: Boeken, Beschouwen, De Smidse
Document

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg, beloofde de heilige Jozefmaria de lezer een nieuw boek met de titel De Voor. Het boek zou echter pas in 1986, postuum, gepubliceerd worden, hoewel de auteur meermalen op het punt stond om [...]
Tags: Deugden, Boeken, De Voor
Document

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze beschouwingen op je gemak. Het zijn dingen die ik je in vertrouwen in het oor fluister, als een vriend, als een broer, als een vader. Bij deze vertrouwelijke gesprekken luistert God mee. Ik wil alleen maar herinneringen in je [...]
Tags: Boeken, De Weg