Home Tags
Tags: Beschouwen
Document

Vijfde blijde geheim

Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Familie, De Heilige Rozenkrans, Heilige Jozef, Beschouwen
Document

Het lijden van de Heer

Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Lijden, Beschouwen
Document

Jezus sterft aan het Kruis

Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Versterving, Beschouwen
Video

Beeld op Sint Pieter

30 Augustus 2005: een standbeeld van de heilige Jozefmaria werd in een nis aan de buitenkant van de Sint Pieter in Rome geplaatst en gezegend door paus Benedictus XVI.
Tags: Rome, Afbeeldingen van de heilige Jozefmaria Escriva, Beschouwen
Document

De Kruisweg

De Kruisweg bevat beschouwingen over de 14 staties van de Kruisweg die de lezer bij het lijden van de Heer betrekken, alsof hij er zelf aanwezig was. Aan elke statie zijn enkele punten ter overweging toegevoegd. “Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Boeken, De Kruisweg, Beschouwen
Document

De Heilige Rozenkrans

Op een decemberochtend in 1931, na de Heilige Mis opgedragen te hebben, heeft de heilige Jozefmaria dit kleine werk in één keer geschreven. Vervolgens is het voor het eerst gepubliceerd in 1934. Het bestaat uit een reeks overwegingen over de blijde, droevige en glorievolle geheimen [...]
Tags: Boeken, De Heilige Rozenkrans, Beschouwen
Document

De Smidse

“Een moeder – met een heilige passie die moeders eigen is – noemde haar kleintje: haar prins, haar koning, haar schat, haar zon. Ik dacht aan jou. En ik begreep – want welke vader heeft niet iets moederlijks in zich? – dat deze moeder niet [...]
Tags: Boeken, Beschouwen, De Smidse