Home Tags
Tags: Benedictus XVI
in: Getuigenissen [in alle secties meer bekijken]
Getuigenis

Lichtstraal

Op 11 november 2010 werd de Postsynodale Apostolische Exhortatie Verbum Domini van Paus Benedictus XVI gepresenteerd, waarin hij een samenvatting geeft van de twaalfde gewone Bisschoppensynode die in oktober 2008 gehouden werd over "Het Woord van God in het leven en de zending van de [...]
Tags: Benedictus XVI, Jaar van het geloof