Home Tags
Tags: Benedictus XVI
Document

Paus Franciscus zal de kracht en het geestelijke gezelschap ervaren van Benedictus

KARDINAAL BERGOGLIO, BIJ HET GRAF VAN DE HEILIGE JOZEFMARIA Kent Javier Echevarría de huidige Paus? “Ik heb hem bij verschillende gelegenheden ontmoet, hier in Rome (bijvoorbeeld in allerlei vergaderingen van bisschoppensynodes) en in Buenos Aires. Het is een hartelijk iemand, een sobere maar ook glimlachende [...]
Tags: Kerk, Armoede, Prelaat van het Opus Dei, Benedictus XVI, Javier Echevarría, Paus
Document

Vastenboodschap 2012

Vastenboodschap 2012 Geliefde broeders en zusters, De Veertigdagentijd biedt ons opnieuw de gelegenheid na te denken over de ware kern van het christelijk leven: de liefde. Dit is een gunstige tijd om niet alleen als individu, maar ook als gemeenschap onze tocht van het geloof te hernieuwen [...]
Tags: Heiligheid, Benedictus XVI, Naastenliefde
Document

Waar wacht ik op?

Vandaag op de Eerste Zondag van de Advent begint de Kerk een nieuw kerkelijk jaar, een nieuwe weg van het geloof, die enerzijds de gebeurtenissen van Jezus Christus gedenkt en zich anderzijds opent voor de definitieve vervulling daarvan. En juist vanuit dit tweeledig perspectief leeft [...]
Tags: Hoop, Advent, Benedictus XVI
Document

Wat is een engel?

Preek gehouden in de Sint Pieter op het feest van de heilige Aartsengelen, 29 september 2007 door Paus Benedictus XVI. Wat is een Engel? De Heilige Schrift en de overlevering van de Kerk laten ons twee aspecten opmerken. Van de ene kant is de Engel een [...]
Tags: Engelen, Benedictus XVI
Getuigenis

Lichtstraal

Op 11 november 2010 werd de Postsynodale Apostolische Exhortatie Verbum Domini van Paus Benedictus XVI gepresenteerd, waarin hij een samenvatting geeft van de twaalfde gewone Bisschoppensynode die in oktober 2008 gehouden werd over "Het Woord van God in het leven en de zending van de [...]
Tags: Benedictus XVI, Jaar van het geloof
Document

Wat hebben de pausen gezegd over Jozefmaria Escrivá?

Benedictus XVI: Zij die Christus hebben ontdekt willen anderen ook tot Hem brengen ervan uitgaand dat men een grote vreugde niet voor zichzelf houdt maar doorgeeft. Dit is de taak waartoe de Heer je oproept. Dit is het "apostolaat van de vriendschap" dat de heilige [...]
Tags: Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI, Paulus VI