Home Tags
Tags: Begrip
Document

Het nieuwe gebod

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. (Joh [...]
Tags: Naastenliefde, Begrip, Dienst