Home Tags
Tags: 6 oktober
Document

Tien jaar heiligverklaring van Jozefmaria

Het is nu 10 jaar geleden sinds de nu zalige Paus Johannes Paules II Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei, heilig heeft verklaard. De heilige Jozefmaria wordt ook wel "de Heilige van het dagelijks leven" genoemd. Op het Sint Pietersplein waren meer dan 300.000 [...]
Tags: Heiligverklaring, 6 oktober
Document

De heiligverklaring: een verslag

Onder de concelebranten waren kardinaal José Saraiva Martins (prefect van de Congregatie voor de heiligverklaringen) en de kardinalen Rouco Varela (aartsbisschop van Madrid, het bisdom waar de nieuwe heilige heeft gewoond totdat hij naar Rome verhuisde en waar het Opus Dei in 1928 is gesticht), [...]
Tags: Heiligverklaring, 6 oktober
Document

Preek van Johannes Paulus II bij de heiligverklaring

Deze fundamentele christelijke waarheid kwam vaak in zijn prediking voor. Steeds nodigde hij zijn geestelijke kinderen uit om de heilige Geest aan te roepen, opdat het innerlijk leven, dat wil zeggen de omgang met God, en het gezins- beroeps- en sociale leven, bestaande uit kleine [...]
Tags: Johannes Paulus II, Rome, Heiligverklaring, 6 oktober