Home Tags
Tags: 14 februari
Getuigenis

God vinden, als echtgenote, moeder en arts

Ik was de oudste van zes kinderen. Wij groeiden op het eiland Gotland in Zweden, met slechts één katholieke kerk en 200 parochianen. Mijn ouders probeerden zich er altijd van te vergewissen dat we goed katholiek onderwijs kregen en dat we bevriend raakten met andere [...]
Tags: Roeping, Christelijke roeping, Huwelijk, Vrouw, 14 februari
Video

Jozefmaria herrinert zich dankbaar 2 oktober 1928 en

Het was 2 oktober 1928 Feest van de Heilige Engelbewaarders Toen de Heer wilde dat we zouden beginnen met werken. Op 14 februari 1930 werd de Vrouwelijke Afdeling toegevoegd Aan dit grote werk Dat een universele beweging van christenen teweeg brengt Naar vrede, welzijn, begrip en broederlijkheid En op 14 februari [...]
Tags: 14 februari, 2 oktober 1928
Document

De eerste vrouwen van het Opus Dei

Uncommon Faith - hoofdstuk 22 NIEUW BEGIN VOOR HET WERK MET VROUWEN (1939-1943) Door de Spaanse burgeroorlog verloor Jozefmaria Escrivá het contact met de vrouwen die vóór juli 1936 lid waren geworden. Zelfs als hij, bij wijze van uitzondering, wist waar iemand van hen verbleef, dan was [...]
Tags: Boeken, Vrouw, Leefplan, 14 februari, Familie Escrivá
Document

De eerste jaren

1928, 1929, 1930… De heilige Jozefmaria moest Gods wil vervullen maar had noch goed voorbereide mensen, noch financiële middelen. De jonge priester wachtte een immense opdracht en dat terwijl hij noch goed voorbereide mensen kende, noch financële middelen of gelschieters had. Bovendien had het project ook [...]
Tags: 14 februari
Document

Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis is een vereniging van geestelijken die wezenlijk met het Opus Dei verbonden is. De prelaat van het Opus Dei is de voorzitter van het genootschap, dat wordt gevormd door de priesters van de prelatuur –die als zodanig lid zijn– [...]
Tags: Priesterschap, Diocesane priesters, 14 februari, Priestergenootschap van het Heilige Kruis