HomeHeilige JozefmariaSpreken met God
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Het gebed van Jezus

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, waar Hij bleef bidden. Tags:

De goede herder

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Tags: Geestelijke leiding, Kerk

De stomme duivel

Jezus gaf ten antwoord: ‘O ongelovig geslacht, hoe lang moet Ik nog bij u zijn, hoe lang nog u verdragen? Brengt de jongen bij Mij.’ Ze brachten hem naar Hem, maar zodra de geest Hem zag, liet hij de jongen stuipen krijgen; deze viel neer en rolde over de grond met het schuim op de lippen. Tags: Evangelie, Oprechtheid, Fouten

De zaligsprekingen

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: Zalig de armen van geest… Tags: Evangelie, Jezus Christus, Bovennatuurlijke visie, Zaligsprekingen

In dialoog met iedereen

Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen. Tags: Naastenliefde, Apostolaat

De roeping van de apostelen

In die dagen ging Hij naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. Bij het aanbreken van de dag riep Hij Zijn leerlingen bij zich en koos er twaalf uit. Tags: Roeping, Apostolaat

Nieuwjaar: elke dag opnieuw beginnen.

Het Christelijk leven is telkens weer opnieuw beginnen, elke dag opnieuw. Ook al gaat dat met vallen en opstaan, we zijn dan op weg naar onze vereniging met God. Tags: Gewetensonderzoek, Strijd

De Eucharistie

Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’ Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.’ Tags: Naastenliefde, Eucharistie