HomeHeilige JozefmariaSpreken met God
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Eerste blijde geheim

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.' Tags: Vreugde, Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans

Tweede blijde geheim

Maria bezoekt haar nicht Elizabet
Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Dienst

Vierde blijde geheim

Jezus wordt in de tempel opgedragen
En deze keer ben jij het, mijn vriend, die de kooi met duiven draagt. - Besef je het? Zij - de Onbevlekte! - onderwerpt zich aan de Wet, alsof Zij onrein is. Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Vroomheid

Derde blijde geheim

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem
Hij is geboren in een stal en Zijn Moeder wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak. Koude. - Armoede. - Ik ben een jong knechtje van Jozef. Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis, De Heilige Rozenkrans

Vijfde blijde geheim

Jezus wordt in de tempel wedergevonden
Ik huil tranen met tuiten en roep ik luidkeels hemel en aarde aan... voor al die keren dat ik Hem door mijn eigen schuld verloor en niet huilde. Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Familie, De Heilige Rozenkrans, Heilige Jozef, Beschouwen

Eerste glorievolle geheim

Jezus verrijst uit de doden
Maar op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf. Tags: Jezus Christus, Geloof, De Heilige Rozenkrans, Emmaüs

Tweede glorievolle geheim

Jezus stijgt op ten hemel
het leven op aarde, dat wij liefhebben, is niet het definitieve; want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de toekomstige definitieve woonplaats. Tags: Jezus Christus, De Heilige Rozenkrans

Derde glorievolle geheim

De heilige Geest daalt neder over de apostelen
De heilige Geest bewerkstelligt in de wereld de werken van God. Hij is, zoals de liturgie ons zegt: uitdeler van gaven, licht van de harten, gast van de zielen, rust bij ons zwoegen en troost bij ons wenen. Tags: Jezus Christus, De Heilige Rozenkrans