HomeHeilige JozefmariaSpreken met God
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Derde geheim van het licht

Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
Wanneer je je tot de Heer richt, besef dan dat Hij altijd heel dicht bij je is, dat Hij in je is: Het Rijk Gods is midden onder u. Je zult Hem vinden in je hart. Tags: De Heilige Rozenkrans, Leer

Vierde geheim van het licht

Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
Jezus: U zien, met U spreken! Dit zou ik willen vasthouden, U aanschouwen; verzonken zijn in uw onmetelijke schoonheid; een aanschouwing die nooit, maar dan ook nooit ophoudt! Jezus, kon ik U maar zien! Tags: Vreugde, Hemel

Goddelijke barmhartigheid

Biechten in het Retiro Park in Madrid
Vier jonge Nederlandse vrouwen, Nelly, Caroline, Marie-José en Yvonne, vertellen tijdens de Wereldjongerendagen op RKK-televisie dat de biecht voor hen belangrijk is voor hun relatie en vriendschap met God. (video RKK) Tags: Sacrament van de biecht, Berouw, Bekering, Strijd, WJD

Ontspanning

Rust betekent nieuwe krachten opdoen, je idealen opfrissen en plannen maken... Kortom: iets anders doen om daarna met frisse moed tot je normale bezigheden terug te keren. Tags: Innerlijk leven, Rust

Studie

Student: vorm je in een solide en actieve vroomheid, munt uit in de studie en heb een vurig verlangen naar het apostolaat in je beroep. Tags: Studie, Jongeren, Verantwoordelijkheid

Het Heilig Hart van Jezus

De bron van alle genade is de liefde die God voor ons heeft, die Hij ons niet alleen met woorden geopenbaard heeft maar ook met daden. Tags: Jezus Christus, De liefde van God

Verborgen God

Het tabernakel noem ik graag 'kerker der Liefde'. Al twintig eeuwen is Hij daar... vrijwillig opgesloten voor mij, en voor alle mensen! Tags: Nederigheid, De liefde van God, Eucharistie

Sacramentsdag

Het feest van Corpus Christi
Vandaag, op het feest van het heilig Sacrament, overwegen we samen hoe diep de liefde van de Heer is, dat Hij zover is gegaan dat Hij verborgen onder de sacramentele gedaanten bij ons is gebleven Tags: Jezus Christus, De liefde van God, Eucharistie