HomeHeilige JozefmariaSpreken met God
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

De zielen in het vagevuur

Denk vaak aan hen in je offers en gebeden, uit naastenliefde, uit rechtvaardigheid en uit een vergeeflijk egoïsme. - Want zij vermogen zoveel bij God! -
Hoe graag zou ik zien dat je, wanneer je over hen spreekt, kon zeggen: “Mijn goede vrienden, de zielen in het vagevuur...”
De Weg, 571 Tags: Dood, Geestelijk kindschap

Kleine dingen

Qui fidelis est in minimo et in maiori fidelis est, wie getrouw is in het kleine, is het óók in het grote.

Het zijn woorden van de heilige Lucas, die je - onderzoek het maar - de oorsprong van je dwalingen aangeven.
De Weg, 243 Tags: Bovennatuurlijke visie, De liefde van God, Kleine dingen, Zuiverheid van intentie

De heilige rozenkrans

Een van de diepst gewortelde christelijke devoties. De Kerk spoort ons aan de geheimen ervan te overwegen. Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Gebed, Vroomheid

Onthechting van materiële goederen

De goederen van de wereld zijn niet slecht. Echter wij kunnen deze goederen veranderen in werktuigen voor het goede, als christelijke opdracht van gerechtigheid en liefde. Tags: Armoede, Innerlijk leven

De beschouwing van de geheimen van de rozenkrans

Blijde geheimen, geheimen van het licht, de droevige geheimen en de glorievolle geheimen. Tags: De Heilige Rozenkrans, Jozefmaria Escrivá

Ook jij hebt een engelbewaarder!

Heb vertrouwen in je engelbewaarder.

Ga met hem om als met een intieme vriend, want dat is hij. Hij zal je duizend en één diensten bewijzen in het gewone leven van elke dag.

De Weg, 562 Tags: Engelen

Eerste geheim van het licht

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde Hem tegen te houden. Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Laat nu maar, want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’ Toen liet hij Hem begaan. Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. Tags: De Heilige Rozenkrans, Doopsel

Tweede geheim van het licht

Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana
Maria is de enige die merkt dat er niet genoeg wijn is. Wat komen de passages uit het leven van Christus ons toch vertrouwd voor! Want de grootheid van God gaat samen met het gewone, het alledaagse. Tags: Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, De Heilige Rozenkrans, Solidariteit