HomeHeilige JozefmariaSpreken met God
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Zoals kinderen worden

Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: ‘Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft. Tags: Kinderen, Nederigheid, Goddelijk kindschap

Een geheim voor tijden van crisis

Een geheim. - Een publiek geheim: de wereldcrises ontstaan door een tekort aan heiligen.
God wenst een handvol van “zijn” mensen in iedere menselijke activiteit. - En dan... pax Christi in regno Christi, de vrede van Christus in het rijk van Christus. De Weg, 301 Tags: Optimisme, Heiligheid

Vergeet niet

Door je als apostel te willen, heeft de Heer je eraan herinnerd dat je een “zoon van God” bent. Vergeet dit niet. De Weg, 919 Tags: De Weg, De Voor, Jaar van het geloof

Vorming: een voortdurende taak

Het is hard nodig de leer van Christus te verbreiden. Zorg voor een grondige religieuze vorming en voor duidelijke ideeën, zodat je de volheid van de christelijke boodschap aan anderen kunt doorgeven. Tags: Studie, Vorming, Geloof, Katechismus, Jaar van het geloof

De geboorte van Jezus

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tags: Geschiedenis, Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis

Met Maria omgaan

Het verlangen om met de Moeder van God, die ook onze Moeder is, om te gaan komt bij ons op spontane natuurlijke wijze op: de wens om met haar om te gaan zoals men omgang heeft met een levende persoon. Tags: Onze Lieve Vrouw

Ongelovige Tomas

“Dit is Mijn Lichaam” en Jezus offerde Zich, Zich verbergend onder de gedaante van brood - Nu is Hij daar, met zijn Vlees en Bloed, zijn Ziel en zijn Godheid, juist zoals op de dag dat Tomas zijn vingers in zijn glorierijke wonden legde. Tags: Geloof

Mei: mariamaand

Veel christenen bidden dat prachtige gebed van de heilige rozenkrans, waarbij de ziel niet moe wordt steeds hetzelfde te herhalen, evenmin als een verloofd paar het moe wordt elkaar steeds weer hetzelfde te zeggen. Het is een gebed waarin wij de hoogtepunten van het leven van de Heer opnieuw leren beleven. Tags: Onze Lieve Vrouw, Innerlijk leven, Vroomheid