HomeMons. Álvaro del Portillo
Mons. Álvaro del Portillo

Álvaro del Portillo en Afrika

Binnenkort wordt mgr. Álvaro del Portillo zaligverklaard. Ter gelegenheid van de komende zaligverklaring heeft Harambee Afrika Internationaal vier sociale en educatieve initiatieven uitgekozen die don Álvaro op een bijzonder manier in zijn hart droeg.

De projecten waarvoor giften worden gevraagd worden nader toegelicht. Tags: Harambee, Alvaro del Portillo

Informatiebulletin nr.6, maart 2014

Dit bulletin bevat een korte biografie over don Álvaro del Portillo, het decreet over het wonder, een interview met de moeder van de genezen jongen en een selectie van verkregen gunsten op zijn voorspraak. Tags: Alvaro del Portillo

Decreet over het wonder

Op 5 juli 2013, tekende paus Franciscus het decreet waarin een wonder op voorspraak van Don Álvaro wordt erkend. Hiermee werd de weg voor zijn zaligverklaring, op 27 september 2014 vrijgemaakt. In dit artikel staat de volledige tekst van het decreet. Tags: Alvaro del Portillo

Brief van de prelaat over de zaligverklaring

De prelaat van het Opus Dei schrijft in een brief enkele ideeën naar aanleiding van de aankondiging van datum en plaats van de zaligverklaring van mgr. Álvaro del Portillo. Tags: Alvaro del Portillo, Javier Echevarría, Brief van de prelaat van het Opus Dei

Zaligverklaring Álvaro del Portillo op 27 september in Madrid

Amsterdam, 23 - I- 2014 Nadat paus Franciscus het wonder goedkeurde en dit werd gepubliceerd in het decreet van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen van 5 juli 2013, heeft de Heilige Stoel op 21 januari bepaald dat bisschop Álvaro del Portillo op zaterdag 27 [...] Tags:

Informatiebulletin Álvaro del Portillo

In het Jaar van het Geloof willen we ingaan op de uitnodiging van de paus om ons hart door de liefde van Christus te laten vullen; een liefde die ons er toe aanzet om het evangelie steeds opnieuw te verkondigen (cfr. Benedictus XVI, Porta Fidei, [...] Tags: Alvaro del Portillo, Zuid Afrika, Jaar van het geloof