Jozefmaria Escrivá. Stichter van het Opus Dei - Nieuws http://www.nl.josemariaescriva.info/ <![CDATA[de-website-wwwnljosemariaescrivainfo-gaat-op-in-wwwopusdeinl]]> Op 9 januari 2018, wordt een nieuwe versie van de officiële website van de heilige Jozefmaria gelanceerd. ]]> <![CDATA[Álvaro del Portillo en Afrika ]]> Binnenkort wordt mgr. Álvaro del Portillo zaligverklaard. Ter gelegenheid van de komende zaligverklaring heeft Harambee Afrika Internationaal vier sociale en educatieve initiatieven uitgekozen die don Álvaro op een bijzonder manier in zijn hart droeg. De projecten waarvoor giften worden gevraagd worden nader toegelicht.]]> <![CDATA[Informatiebulletin nr.6, maart 2014]]> Dit bulletin bevat een korte biografie over don Álvaro del Portillo, het decreet over het wonder, een interview met de moeder van de genezen jongen en een selectie van verkregen gunsten op zijn voorspraak.]]> <![CDATA[Overvloed van licht]]> Javier Ecchevarría over Evangelii Gaudium: “De sleutel die een werkelijk christelijke houding typeert ligt in de Liefde” Hieronder volgt de vertaling van een artikel van de prelaat van het Opus Dei, gepubliceerd in Avvenire op 26 februari 2014.]]> <![CDATA[Decreet over het wonder]]> Op 5 juli 2013, tekende paus Franciscus het decreet waarin een wonder op voorspraak van Don Álvaro wordt erkend. Hiermee werd de weg voor zijn zaligverklaring, op 27 september 2014 vrijgemaakt. In dit artikel staat de volledige tekst van het decreet.]]> <![CDATA[Johannes Paulus II en Johannes XXIII worden heilig verklaard, Alvaro del Portillo zalig]]> Paus Franciscus heeft vanochtend de decreten ondertekend die een wonder erkennen op voorspraak van de zalige Johannes Paulus II en een ander toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige Álvaro del Portillo, de eerste opvolger van de heilige Jozefmaria aan het hoofd van het Opus Dei.]]> <![CDATA[Missen rond 26 juni 2013 in Nederland]]> De liturgische feestdag van de heilige Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei, wordt ieder jaar rond 26 juni in verschillende steden gevierd.]]> <![CDATA[Mgr. H.J. Steinkamp, oud regionaal-vicaris van het Opus Dei in Nederland, overleden]]> Begin oktober 1958 vroeg onze stichter mij of ik bereid was naar Nederland te gaan. Ik verhuisde naar Amsterdam op 7 oktober 1959.]]> <![CDATA[Tien jaar heiligverklaring van Jozefmaria]]> Het is nu 10 jaar geleden sinds de nu zalige Paus Johannes Paules II Jozefmaria Escrivá heilig heeft verklaard. ]]> <![CDATA[Prelaat Opus Dei bezoekt Nederland]]> Tijdens een tweedaags bezoek aan Nederland ontmoette mgr. Javier Echevarría de gelovigen van de prelatuur, medewerkers en vrienden uit het hele land.]]>