HomeFAQWat is de boodschap van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei?
FAQ

Wat is de boodschap van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei?

Tags: Dagelijks leven, Heiligheid
Zoals Johannes Paulus II vertelde aan de aanwezigen bij de heiligverklaring van Jozefmaria: Hij werd gekozen door de Heer om de universele roeping tot heiligheid te verkondigen en om te benadrukken dat het dagelijkse leven, de gebruikelijke werkzaamheden ervan, een weg tot heiligheid zijn. Je zou kunnen zeggen dat hij de heilige van het gewone was.

Hij was er van overtuigd dat voor eenieder die de wereld met de ogen van het geloof ziet, alles een gelegenheid biedt voor een ontmoeting met God, alles een stimulans wordt om te bidden. Vanuit dit perspectief gezien, openbaart het dagelijks leven een overwachte grootsheid en wordt heiligheid voor iedereen haalbaar. Deze heilige priester leerde dat iedere menselijke bezigheid met Christus gekroond moet zijn. Zijn boodschap heeft tot doel de wereld "van binnenuit" christelijker te maken en te tonen dat er geen tegenstijdigheid kan zijn tussen de goddelijke wet en de daadwerkelijke menselijke vooruitgang. Zijn boodschap spoort de christenen aan daar te werken waar de toekomst van de maatschappij vorm wordt gegeven.