HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodVorming: een voortdurende taak
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Vorming: een voortdurende taak

Tags: Studie, Vorming, Geloof, Katechismus, Jaar van het geloof
Het is hard nodig het licht van Christus' leer te verbreiden.

Zorg voor een grondige religieuze vorming en voor duidelijke ideeën, zodat je de volheid van de christelijke boodschap aan anderen kunt doorgeven.

Verwacht geen bijzondere ingevingen van God. Hij heeft geen reden je die te geven, als je de concrete middelen bij de hand hebt: studie, werk.
De Smidse, 841

Toen ik je dat “Leven van Jezus” schonk, schreef ik daarin deze opdracht: “Zoek Christus. Vind Christus. Bemin Christus”.

- Het zijn drie duidelijk te onderscheiden etappes. Heb je op zijn minst geprobeerd de eerste in praktijk te brengen?
De Weg, 382

Op het moment dat wij iets leren, ontdekken wij andere dingen die wij nog niet kenden en die een stimulans vormen met dit werk door te gaan en nooit op te geven.
Vrienden van God, 232

De roeping doet ons de zin van ons bestaan inzien. In het licht van het geloof zien wij het waarom van ons aards bestaan. Ons leven, het tegenwoordige leven, het verleden en dat wat nog komen zal, krijgt een nieuwe dimensie, een diepte die wij voorheen niet vermoedden. Alles wat in ons leven gebeurt, krijgt nu zijn eigen plaats: wij begrijpen waarheen de Heer ons wil leiden en wij voelen ons als het ware meegesleept door de opdracht die ons wordt toevertrouwd.
Als Christus nu langs komt, 45

Je kunt het zaad van de geloofsleer niet scheiden van het zaad van de godsvrucht.

Alleen door vroomheid kun je, bij het zaaien van de leer, alles vernietigen wat je werk ondoeltreffend zou maken.
De Smidse, 918

Een sprankje licht
Daar de wereld uit de hand van God is voortgekomen, Hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis (Gen. 1, 26), en heeft Hij de mens een sprankje van zijn licht gegeven, moet ons verstand - ook al kost dat heel veel moeite - de goddelijke zin, die van nature al in alle dingen ligt, trachten te achterhalen. In het licht van het geloof zullen wij ook de bovennatuurlijke zin ervan bespeuren, die voortvloeit uit onze verheffing tot de orde der genade. Wij mogen geen angst voor de wetenschap koesteren, want iedere echt wetenschappelijke arbeid komt tenslotte op de waarheid uit. En Christus heeft gezegd: Ego sum veritas (Joh. 14, 6), Ik ben de waarheid.
Als Christus nu langs komt, 10

Het is niet voldoende de wens te koesteren om het algemeen welzijn te dienen. De wijze waarop die wens in de praktijk omgezet kan worden is bekwame mannen en vrouwen te vormen, die op hun beurt in staat zijn de vruchten van deze vorming aan anderen door te geven.
Gesprekkken met mgr. Escrivá, 73,

Het geloof leert dat alles een goddelijke betekenis heeft, want alles hangt samen met onze roeping die ons voert naar de woning van de Vader.

Het op bovennatuurlijke wijze beschouwen van het aardse bestaan van de christen betekent niet dat de complexiteit van de mens op kunstmatige wijze wordt vereenvoudigd. Die opvatting geeft de mens juist de zekerheid dat, in zijn complexiteit, de zenuw kan lopen van Gods liefde. Een robuuste en onverwoestbare kabel die ons leven op aarde verbindt met het definitieve leven in het vaderland.
Als Christus nu langs komt, 177

Wat de Meester verlangt is dat jij - midden in de wereld waarin we leven en bij alles wat de mensen ondernemen - zout en licht bent. Licht dat het verstand en het hart van allen verlicht. Zout dat smaak geeft aan het leven en het beschermt tegen bederf.

Als het je aan apostolische ijver ontbreekt, zul je zonder kracht en zonder nut zijn. Je zult de anderen teleurstellen en je leven zal zijn doel voorbijschieten.
De Smidse, 22

Leef uw gewone leven; werk waar u bent, zorg ervoor daar uw plichten van staat te vervullen, de verplichtingen van uw beroep of werk na te komen, steeds beter, elke dag uzelf verbeterend. Wees trouw en vol begrip voor anderen en veeleisend voor uzelf. Wees offervaardig en blijmoedig. Dat zal uw apostolaat zijn. En zonder dat u —door uw eigen armzaligheid— het kunt verklaren, zullen ze uit uw omgeving naar u toe komen en in een vanzelfsprekend gesprek, gewoon na het werk, bij een familiebijeenkomst, in trein of bus, tijdens een wandeling, waar dan ook, met u praten over de onrust die ieder in zijn binnenste heeft, hoewel sommigen dat niet duidelijk beseffen. Ze zullen die onrust pas begrijpen, als ze op weg gaan om God echt te zoeken.
Vrienden van God,273


Gerelateerde documenten

Video

Een leven van geloof

Wanneer ze hem vragen te leren een groter geloof te hebben, dan nodigt de heilige Jozefmaria hen uit dit aan de hand van het evangelie te ontdekken

Documenten