HomeDocumentatieArtikelen en studiesPrelatuur van het Opus Dei
Documentatie

Prelatuur van het Opus Dei

Tags: Prelatuur van het Opus Dei
Op 28 november 1982 richtte de zalige Johannes Paulus II de personele prelatuur van het Opus Dei op. De oprichting van een personele prelatuur was nodig om het Opus Dei met haar specifieke pastorale taken die de heilige Jozefmaria 'zag' op
2 oktober 1928 de juiste structuur te geven, aldus Mgr. Echevarría.

De personele prelaturen zijn in het leven geroepen door het Tweede Vaticaans Concilie, met als doel de evangelisatie-dynamiek van de Kerk te bevorderen.

Tijden een studiedag in 2008 over het Opus Dei zijn een aantal aspecten van de prelatuur belicht:

Kardinaal Camillo Ruini
Kardinaal Camillo Ruini bedankt voor de 'dienstverlening die het Opus Dei ontwikkelt ten behoeven van de bisdommen in de hele wereld'. Hij waardeert de gemeenschappelijke inzet van priesters en leken om de heiligheid en het apostolaat te bevorderen. 'Daarin ligt de specifieke en directe pastorale dienstverlening van het Opus Dei ten gunste van de bisdommen', aldus Ruini.

In zijn toespraak benadrukt kardinaal Ruini het belang van geestelijke begeleiding en de manier waarop de prelatuur christelijke vorming geeft. 'Hierbij helpt zij leken om via hun werk en hun eigen persoonlijke omstandigheden het geloof te verbreiden en te streven naar volmaaktheid in het dagelijks leven.'

Prelaat van het Opus Dei<br> Mgr. Javier Ecchevarría
Prelaat van het Opus Dei
Mgr. Javier Ecchevarría
Prelaat van het Opus Dei Mgr Javier Echevarría
De taak van de prelatuur is de vorming van haar gelovigen en van degenen die aan het apostolaat willen deelnemen. Deze vorming beoogd dat gelovigen, die net zoals anderen gewone burgers zijn, in hun beroep, binnen hun gezin en in hun sociale leven vanuit een christelijke overtuiging en persoonlijke vrijheid handelen.


Professor Paul O'Callaghan
Professor Paul O'Callaghan legt uit dat de missie van de prelatuur samenvalt met die van de Kerk. 'De gelovigen van de prelatuur' -stelde hij - 'veranderen niets in de Kerk: zij handelen slechts als christenen. Het Werk (Opus Dei) heeft geen eigen specifieke leer, geen eigen theologie. Het wil alleen maar een klein deel zijn van de Kerk'.

Mgr. Fernando Ocáriz
Mgr. Fernando Ocáriz sprak over het apostolaat met niet-gelovigen en de oecumene. Hij benadrukt dat de dialoog met niet-christenen en de oecumenische dialoog niet gebaseerd mogen zijn op een behoefte aan persoonlijke bevestiging of het laten zegevieren van de eigen overtuigingen, maar voort dienen te komen uit christelijke naastenliefde, oprechte liefde voor alle mensen, aan wie men het geloof in Christus in als zijn volheid wil overbrengen.

Mgr. Monterisi
Mgr. Monterisi is secretaris van de congregatie voor de Bisschoppen, het bestuursorgaan van het Vaticaan dat verantwoordelijk is voor de personele prelaturen.
Hieronder volgen enige punten uit een gesprek dat op 11 december 2007 gepubliceerd is:
De apostolische vruchten van het Opus Dei komen ten goede aan de bisdommen waartoe de gelovigen van de prelatuur behoren: het is vaak gebeurd dat het persoonlijk apostolaat leidt tot de bekering van een vriend, collega of een familielid. De inzet van de leken van het Opus Dei, hun werk in apostolische en sociale initiatieven, zijn een stimulans voor de andere gelovigen en dit leidt tot een geestelijke verrijking binnen het bisdom.
De ervaring van de jarenlange aanwezigheid van het Opus Dei in zoveel bisdommen over de hele wereld bevestigt dar er een intens apostolisch werk verricht wordt in gemeenschap met de diocesane bisschoppen. Deze gemeenschap uit zich op zeer verschillende manieren. Een verrijking van het apostolaat binnen de Kerk.