HomeHeilige JozefmariaOLV van de VredePrelaatskerk van het Opus Dei te Rome
Heilige Jozefmaria
Prelaatskerk te Rome

Prelaatskerk van het Opus Dei te Rome

Tags: Devotie, Onze Lieve Vrouw, Prelatuur van het Opus Dei, Alvaro del Portillo, Onze Lieve Vrouw van de Vrede
Een plaats om te bidden: de laatste rustplaats van de heilige Jozefmaria Escrivá

Het stoffelijk overschot van Jozefmaria Escrivá rust onder het altaar van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Miljoenen mensen uit de hele wereld vertrouwen op de voorspraak van de Heilige Jozefmaria om God genade voor allerlei noden te vragen. Velen komen naar de Kerk van de Prelatuur om te bidden of om te danken voor de op zijn voorspraak ontvangen genaden.

Op 31 december 1959 heeft de Heilige Jozefmaria voor het eerst de Mis opgedragen in de kapel van de Heilige Maria van de Vrede. Nadat het Opus Dei was opgericht als een personele prelatuur, werd deze kapel de Kerk van de Prelatuur. De naam van de kerk is te danken aan het feit dat de Heilige Jozefmaria een grote devotie tot Maria had. Haar beeltenis neemt er dan ook de belangrijkste plaats in.

In de crypte van de kerk bevindt zich de kapel van het Allerheiligste en er zijn biechtstoelen. Tevens is de crypte de laatste rustplaats van Bisschop Alvaro del Portillo (1914–1994); de eerste opvolger van de heilige Jozefmaria als hoofd van het Opus Dei.

De heilige Jozefmaria heeft met een onvermoeibare inzet de noodzaak verkondigd om de sacramenten van Verzoening en van de Eucharistie veelvuldig te ontvangen; het zijn de gaven van God aan zijn kinderen als een bron van vrede en oneindige vreugde.

De Heilige Maria is de Koningin van de Vrede en zo roept de Kerk haar aan. Dus als jouw ziel of jouw familie zorgen hebben, of het gaat fout op het werk, in de maatschappij of tussen landen, blijf haar dan onophoudelijk aanroepen met de woorden: “Regina pacis, ora pro nobis”. “Koningin van de Vrede, bid voor ons”. “Heb je het tenminste geprobeerd toen je je geduld verloor? Je zult versteld staan hoe snel het resultaat oplevert”.

Praktische informatie en plattegrond:

Viale Bruno Buozzi, 75
Viale Bruno Buozzi, 75
Santa Maria della Pace
Onze Lieve Vrouw van de Vrede, prelaatskerk van het Opus Dei

Viale Bruno Buozzi 75
00196 Rome
Tel.: 06 – 808961
Dagelijks geopend van 08.30 tot 12.25. Van 14.00 tot 17.00 te betreden via de ingang om de hoek aan de Via di Villa Sacchetti nr. 36

Heilige Missen: dagelijks om 08.30, 12.00 en 19.30 *(In de Goede week alleen om 8.30) * Tijdens de maanden juli en augustus is er geen Heilige Mis om 19.30.Aangepast rooster in verband met de heiligverklaring van Johannes Paulus II en Johannes XXIII

Vrijdag 25 april: geopend van 8.25 tot 14.00 en van 15.00 tot 20.25 via de ingang van Bruno Buozzi 75.
Zaterdag 26 april: geopend van 8.25 tot 13.00 en van 14.00 tot 20.25.

Biechtgelegenheid in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans.

Indien groepen tevoren hun bezoek willen aankondigen, priesters de Heilige Mis willen opdragen, gelieve telefonisch contact op te nemen met bovenstaand telefoonnummer.

Handige telefoonnummers:
Gemeente Rome informatie: 06 - 0606
Centraal telefoonnummers vliegvelden Rome: 06 - 65951
Taxi’s: 06 – 3570; 06 – 4994; 06 – 8822

Download Engelse folder met een plattegrond van Rome


Gerelateerde documenten

Video

Wat kan ik doen om van de Maagd Maria te houden?

De heilige Jozef heeft een grote invloed op Onze Lieve Vrouw. Hij was en is haar echtgenoot. Hij is de persoon die naast Maria geleefd heeft.

Documenten