HomeProjecten wereldwijdPauselijke Universiteit van het Heilig Kruis
Projecten wereldwijd

Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

2006

Tags: Opus Dei, Rome, Priesterschap, Universiteit
De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis is een instelling voor onderzoek en onderwijs in de kerkelijke wetenschappen. Zij is opgericht door de Heilige Stoel en bestaat uit de faculteiten theologie, filosofie, kerkelijk recht en institutionele sociale communicatie, en daarnaast uit het Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen all'Apollinare. De faculteit theologie is in de loop der tijd uitgebreid met de specialisaties liturgie en bijbelwetenschappen.

De faculteiten bieden een universitair curriculum aan, die de graad van baccalaureaat, licentiaat en doctor verlenen.

De Universiteit vindt haar oorsprong in het verlangen van de heilige Jozefmaria, de stichter van het Opus Dei, om in Rome een universitair centrum van onderzoek en vorming in de kerkelijke wetenschappen op te richten ten dienste van geheel de Kerk. Ze is toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei en de grootkanselier is Mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei. De Universiteit van het Heilig Kruis, een gemeenschappelijk initiatief van het Opus Dei, werd in 1985 opgericht onder aanmoediging van mgr. Álvaro del Portillo, de opvolger van de heilige Jozefmaria Escrivá.

De universiteit wordt in stand gehouden door de edelmoedigheid van velen die door hun schenkingen bijdragen aan het studiebeurzen- en huisvestingsfonds voor de studenten. Vaak werpen deze bijdragen hun vruchten af op duizenden kilometers van de plaats van herkomst, misschien wel aan het andere kant van de wereld, waar de afgestudeerden werkzaam zijn als professor aan een seminarie, als gedelegeerde voor de communicatiemedia, hoogleraar van kerkelijke faculteiten, pastoor, advocaat aan een diocesane curie, of op andere pastorale terreinen.


Saint Josemaría Escrivá
Saint Josemaría Escrivá
Studiejaar 2006/2007
Van de studenten die zich dit jaar inschreven (1467), zijn er 930 ondergebracht in de vier afdelingen van de universiteit (filosofie, theologie, kerkelijk recht en communicatiewetenschappen) en 537 in het Instituut voor Voortgezette Religieuze Studies. De studenten vertegenwoordigen zevenenzestig nationaliteiten uit alle delen van de wereld: 21% uit Afrika, 13% uit Azië, 23% uit Europa, 17% uit Noord- en Zuid-Amerika en 2% uit Oceanië.

De universiteit telt op dit moment ruim 1.400 studenten uit 75 landen. De meesten van hen keren na hun studie terug naar hun bisdom om daar pastorale taken te vervullen of onderwijs te geven.
www.pusc.it

Voor meer Nederlandstalige informatie zie: hulpfonds.blogspot.nl