HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodEen geheim voor tijden van crisis
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Een geheim voor tijden van crisis

Tags: Optimisme, Heiligheid
Een geheim. - Een publiek geheim: de wereldcrises ontstaan door een tekort aan heiligen.

God wenst een handvol van “zijn” mensen in iedere menselijke activiteit. - En dan... pax Christi in regno Christi, de vrede van Christus in het rijk van Christus.
De Weg, 301

Wat nodig is zijn ...
goede christenen, rechtschapen mannen en vrouwen, die in staat zijn om de situaties van het leven met open vizier tegemoet te treden, die hun medemensen dienen en het hunne bijdragen voor de oplossing van de problemen van de mensheid, en later getuigenis van Christus afleggen, op de plaats waar ze zich in de maatschappij bevinden.
Als Christus nu langs komt, 28

Het goede uitdragen
Wat moeten wij dan doen? Ik zei al dat ik niet sociale of politieke crises heb willen omschrijven, noch een verziekt cultureel verval. Ik heb steeds over het kwaad gesproken vanuit het christelijk standpunt, in de exacte betekenis van belediging van God. Het christelijk apostolaat is geen politiek programma of een cultureel alternatief. Veeleer betekent het de verbreiding van het goede, gedragen door het aanstekelijke verlangen om lief te hebben; het wil vrede en vreugde brengen. Ongetwijfeld zullen uit dit apostolaat voor alle mensen geestelijke weldaden voortvloeien: meer rechtvaardigheid, meer begrip, meer respect voor de mens.

Wij mogen nooit een hindernis zijn voor het eeuwig geluk van de vele zielen in onze omgeving. Wij zijn verplicht volledig christen te zijn, heilig te worden, en God niet teleur te stellen, noch de mensen, die van een christen verwachten dat hij een voorbeeld is en volgens de ware leer leeft.
Als Christus nu langs komt, 124


Niet alles is verloren
Het is niet wáár, dat de mensen van tegenwoordig - allemaal - onverschillig of ontoegankelijk zouden zijn voor alles wat het christelijk geloof leert over de bestemming en het wezen van de mens. Het is niet wáár, dat de mensen van onze tijd alleen maar aan het aardse denken en de hemel vergeten. Ook al ontbreekt het niet aan duistere ideologieën en ideologen, toch vinden we in onze tijd grote idealen en slechtheid, heldhaftigheid en lafheid, verlangen en teleurstelling. Er zijn mensen die dromen van een nieuwe, rechtvaardiger en menselijker wereld, en er zijn mensen die misschien door teleurstelling wegens het mislukken van hun oorspronkelijke idealen, hun toevlucht nemen tot een egoïstische rust of aan de dwaling blijven vasthouden.
Als Christus nu langs komt, 132

Iedere generatie van christenen moet haar eigen tijd verlossen en heiligen. Om dat te bereiken, moeten ze de zorgen van hun medemensen begrijpen en delen, opdat ze hen met de gave der vertolking der talen kunnen doen verstaan, hoe ze kunnen beantwoorden aan de werking van de heilige Geest en aan de steeds overvloedige rijkdom van het goddelijk Hart. Wij christenen hebben in onze tijd de taak aan de wereld waarin wij ons bewegen en zijn, die oude en toch steeds nieuwe boodschap van het Evangelie te verkondigen.
Als Christus nu langs komt, 132

Een ideaal... is het te hoog gemikt?
Heilig zijn is leven zoals onze hemelse Vader wil dat wij leven. U zult zeggen dat dit moeilijk is. Dat is waar: dit ideaal verplicht ons heel hoog te grijpen. Maar het is ook gemakkelijk en ligt het binnen handbereik. Het komt het voor dat er, voor iemand zie ziek is, geen geneesmiddel gevonden kan worden. Bij het bovennatuurlijk leven komt dit niet voor. Daar is altijd een geneesmiddel aanwezig, Jezus Christus die aanwezig is in de heilige eucharistie en die ons bovendien zijn genade geeft in de andere door Hem ingestelde sacramenten.
Laten wij, in woord en daad, blijven zeggen: Heer, ik heb vertrouwen in U. Uw voorzienigheid en hulp van iedere dag zijn mij voldoende. Wij behoeven God geen grote wonderen te vragen Maar wij moeten Hem wel smeken ons geloof te vermeerderen, ons verstand te verlichten en onze wil te versterken. Jezus blijft altijd aan onze zijde, met zijn helpende hand.

Zelfs op die momenten dat wij het diepst ervaren de grens van onze krachten te hebben bereikt, kunnen en moeten wij onze blik wenden naar God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest, wetend dat wij deel hebben aan het goddelijk leven. Wij behoeven nooit achteruit te kijken want de Heer is met ons. Wij moeten trouw zijn, loyaal en aan onze verplichtingen voldoen omdat wij in Jezus de liefde en de stimulans vinden om de fouten van anderen te begrijpen en onze eigen fouten de baas te worden. Dan zal al ons falen, zowel het uwe als het mijne en dat van alle mensen, ook dienen tot de vestiging van het rijk van Christus.
Als Christus nu langs komt, 160

Besluiten om God's wil te beminnen
Wij moeten tot besluiten komen. Het is onjuist te leven met twee brandende kaarsen, die - volgens het volkse gezegde - ieder mens zich aanschaft: de ene voor de heilige Michaël, de andere voor de duivel De kaars voor de duivel dient te worden uitgedoofd. Wij moeten ons leven zó beleven, dat het geheel opbrandt in dienst van de Heer. Als ons streven naar heiligheid oprecht is, als wij de volgzaamheid kunnen opbrengen ons in de armen van God te werpen, dan zal alles goed gaan. Want Hij is altijd bereid ons zijn genade te schenken en, bijzonder in deze tijd, de genade van een nieuwe bekering, van een verbetering, van ons leven als christenen.
Als Christus nu langs komt, 59

Hulp van de christenen
Richt je tot de Maagd Maria - zij is de Moeder, Dochter en Bruid van God, en ook onze Moeder -, om haar te vragen dat zij meer genade voor je verkrijgt van de Allerheiligste Drieëenheid: de genade van geloof, van hoop, van liefde en van berouw. Wanneer er in het leven een sterke droge wind dreigt op te steken die in staat is de bloemen van de ziel te verdorren, zal deze die van jou niet verdorren..., noch die van je broers en zusters.
De Smidse, 227

Gerelateerde documenten

Video

Wat betekent het Opus Dei?

Wat betekent het Opus Dei? Mensen helpen heilig te worden in het dagelijkse leven.

Video

Prelaat van het Opus Die over het Jaar van het Geloof

As the Year of Faith is celebrated, the main questions is how can one fully take advantage of it? The Prelate of the Opus Dei has written a pastoral letter with a few recommendations.

Video

Roland Joffe regisseur van de film "There-be-dragons"

Roland Joffé spreekt over hoe hij de heilige Jozefmaria wil neerzetten in de film.

Documenten