Heilige Jozefmaria
Opus Dei, een personele prelatuur

Opus Dei

Tags: Dagelijks leven, Opus Dei, Prelatuur van het Opus Dei, De wereld hartstochtelijk liefhebben
Heilige  Jozefmaria, Barcelona, 1972
Heilige Jozefmaria, Barcelona, 1972
Het Opus Dei is een personele prelatuur van de Rooms-katholieke Kerk. Het werd op 2 oktober 1928 in Madrid gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. Meer dan 80.000 personen uit de vijf werelddelen maken op dit moment deel uit van de prelatuur. De prelaatzetel is in Rome.

Het Tweede Vaticaans Concilie bracht in herinnering dat alle gedoopten geroepen zijn om Jezus Christus te volgen, naar het evangelie te leven en daar bekendheid aan te geven. De doelstelling van het Opus Dei is mee te werken aan deze evangelische zending van de Kerk. Het moedigt christengelovigen in alle lagen van de maatschappij aan om in de gewone omstandigheden, en in het bijzonder door de heiliging van het werk, een leven te leiden dat volledig overeenstemt met het geloof.

Om dit doel te bereiken geeft de prelatuur geestelijke vorming en pastorale zorg aan de eigen gelovigen en aan vele anderen.

Deze pastorale zorg is een stimulans om het onderricht van het evangelie in de praktijk te brengen door de beoefening van de christelijke deugden en de heiliging van het beroep. Heiliging van het werk betekent werken in de geest van Jezus Christus: het eigen werk voortreffelijk doen om eer te geven aan God en om anderen van dienst te zijn. Op deze wijze draagt men bij aan de heiliging van de wereld door de geest van het evangelie bij alle aangelegenheden voor ogen te hebben.

De activiteit van het Opus Dei is samen te vatten als de vorming van de gelovigen van de prelatuur, waardoor zij, op hun eigen plaats in Kerk en wereld, een veelzijdige apostolische activiteit verrichten, de evangelisatietaak van de herders steunen en in hun omgeving het ideaal van de universele roeping tot de heiligheid verbreiden. De inzet van de gelovigen van het Opus Dei beperkt zich dan ook niet tot een specifiek terrein zoals onderwijs, ziekenzorg of hulp aan minder bedeelden. Zoals de Katechismus van de Katholieke Kerk ons in herinnering brengt, dienen alle christenen, ongeacht de seculiere activiteiten waaraan zij zich wijden –de leken van het Opus Dei leven tenslotte in een seculiere wereld–, mee te werken aan een christelijke oplossing van de problemen van de samenleving en dienen zij altijd een getuigenis te zijn van hun geloof.