HomeHeilige JozefmariaOpus DeiMedewerkers van het Opus Dei
Heilige Jozefmaria
Opus Dei, een personele prelatuur

Medewerkers van het Opus Dei

Tags: Vorming, Armoede, Solidariteit, Medewerkers van het Opus Dei
Wie zijn de medewerkers van het Opus Dei?
Medewerkers van het Opus Dei zijn mannen en vrouwen die, zonder dat ze lid zijn van de Prelatuur van het Opus Dei, behulpzaam zijn bij de educatieve en maatschappelijke activiteiten, de culturele en sociale projecten, etc., en daarbij samenwerken met de gelovigen van de prelatuur.

Medewerkers van het Opus Dei zijn vaak niet katholiek (protestanten, orthodoxen, anglicanen) en zelfs geen christen (joden, moslims, boeddhisten, etc.), en ook mannen en vrouwen die geen enkel geloof belijden. Wat hen verenigt is de wens om mee te werken, of deel te nemen aan initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en voor iedereen open staan.

Hoe helpen de medewerkers het Opus Dei?
De medewerkers kunnen op de allereerste plaats met hun gebed aan deze initiatieven bijdragen, maar ook met hun werk of met financiële steun. Zij ontvangen de geestelijke goederen die de Kerk heeft toegekend aan degenen die met het Opus Dei meewerken: de medewerkers kunnen aflaten verkrijgen op enkele vastgestelde dagen in het jaar. Zij moeten dan aan de voorwaarden voldoen die door de Kerk zijn vastgesteld. Zij kunnen ook aflaten verkrijgen als zij uit devotie hun verplichtingen als medewerker vernieuwen. Zij ontvangen van de Prelatuur van het Opus Dei bovendien de geestelijke steun van het gebed van alle gelovigen van het Opus Dei.

Over het algemeen zijn medewerkers familie, vrienden, collega’s en buren van de gelovigen van het Opus Dei, of personen die devotie tot de heilige Jozefmaria hebben. De medewerkers nemen deel aan het apostolaat van de prelatuur, of zij interesseren zich voor de menselijke en sociale vooruitgang die gerealiseerd wordt door de apostolische initiatieven van de gelovigen van het Opus Dei. Op voordracht van een lid van het Opus Dei wordt iemand door de vicaris van de prelaat in het betreffende land, tot medewerker of medewerkster benoemd.

De medewerkers die dat wensen, kunnen deelnemen aan de vormingsmiddelen van de Prelatuur van het Opus Dei. Deze vorming is een stimulans om hun geestelijk leven verder te verdiepen, om met daden hun liefde voor de paus en de bisschoppen te betuigen en, persoonlijk, zonder een groep te vormen, consequent te getuigen van hun christelijke roeping.

Velen ontdekken tevens de mogelijkheid om daar waar hun leven van gewone christen zich afspeelt, een van de fundamentele trekken van de geest van het Opus Dei in praktijk te brengen en te verbreiden: de heiliging van het gewone werk en van de plichten ten aanzien van het gezin en de samenleving.

Ook religieuze communiteiten kunnen tot medewerkers van het Opus Dei benoemd worden. De bijdrage van deze communiteiten –momenteel meer dan vijfhonderd– bestaat in het dagelijks gebed voor het werk van de prelatuur.Gerelateerde documenten

Video

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de onstuimige wensen van hen die zich met hun van nature christelijke ziel niet willen neerleggen bij de individuele en sociale ongerechtigheid, die het menselijk hart kan voortbrengen

Video

Vrijgevigheid, Engels ondertiteld

Argentinië, 1974. De H. Jozefmaria werd gevraagd; "Hoe kunnen we anderen helpen om edelmoedig met geld te zijn?"

Getuigenissen

Documenten