HomeNieuwsJohannes Paulus II en Johannes XXIII worden heilig verklaard, Alvaro del Portillo zalig
Nieuws

Johannes Paulus II en Johannes XXIII worden heilig verklaard, Alvaro del Portillo zalig

Tags: Johannes Paulus II, Prelaat van het Opus Dei, Alvaro del Portillo, Zaligverklaring
Het gaat om de voorbereidende stappen voor de heiligverklaring van Karel Wojtyla (1920-2005) en voor de zaligverklaring van Álvaro del Portillo (1914-1994). De heilige Vader heeft daarnaast een decreet ondertekend van een wonder op voorspraak van zuster Esperanza de Collevalenza (1893-1983). Hij heeft ook de aanbeveling van de Congregatie voor Heiligverklaringen overgenomen om de voorbereidingen te treffen voor de heiligverklaring van de zalige Johannes XXIII, de paus die het Vaticaanse Concilie in 1959 heeft bijeengeroepen. De Heilige Stoel heeft tevens de ondertekening van andere decreten aangekondigd zoals men op www.vatican.va kan lezen.


Mgr. Javier Echevarría: "Een gelukkige samenloop"

Voor Mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, zijn deze berichten motieven van grote vreugde, en een gelukkige samenloop. Johannes Paulus II -zei de prelaat- heeft zich onvermoeibaar en edelmoedig gegeven aan de dienst voor de mensheid. Hij bracht ons met zijn rijk onderricht dicht bij God: met zijn woord, zijn geschriften, met beelden en vele gestes die vol betekenis waren. Zijn leven steunde op een intieme eenheid met Jezus Christus: het was voldoende om te zien hoe hij bad om de vruchtbaarheid van zijn onderricht te begrijpen.

Johannes Paulus II en Johannes XXIII waren werkelijk een vader voor alle gelovigen, voor de Kerk en heel concreet, mag ik wel zeggen, voor dit deel van de Kerk dat de Prelatuur van het Opus Dei is. Ik denk, dat ook miljoenen anderen zich bijzonder bemind voelden door deze beide pausen.

De Prelaat van het Opus Dei herinnert zich Mgr. Álvaro del Portillo als een grote steun voor de heilige Jozefmaria en een zeer trouwe medewerker van Johannes Paulus II. En hij voegde eraan toe, nu roep ik de voorspraak van deze goede en trouwe dienaar aan en vraag hem dat hij ons 'besmet' met zijn trouw aan God, aan de Kerk, aan de Paus, aan de heilige Jozefmaria, aan de vrienden; dat hij voor ons zijn sociale gevoeligheid verkrijgt, die zich uitte in het stimuleren van talrijke initiatieven in de hele wereld ten gunste van de meest behoeftigen. En dat hij voor ons zijn voorkeursliefde voor het gezin verkrijgt en zijn hartstochtelijke liefde voor het priesterschap, en ook zijn gevoelige en eenvoudige vroomheid, die een duidelijk mariaal accent had.

Een wonder toegeschreven aan Don Alvaro

Opus Dei - Het wonder dat door de Heilige Stoel is goedgekeurd heeft betrekking op een jongen uit Chili, José Ignacio Ureta Wilson. Enkele dagen na zijn geboorte kreeg hij een hartstilstand van meer dan een half uur en een ernstige bloeding.

Zijn ouders baden met groot geloof op voorspraak van Mgr. Álvaro del Portillo. Toen de artsen dachten dat het kind dood was, begon het hart van het net geboren kind opnieuw te kloppen, zonder een additionele behandeling en op een heel onverwachte manier, en bereikte een ritme van 130 per minuut. Ondanks de zwaarte van de klinische toestand, ontwikkelt José Ignacio zijn leven op een normale manier. De wonderbaarlijke genezing vond plaats in augustus 2003.

Mgr. Flavio Capucci, postulator, vertelt dat hij ongeveer 12.000 ondertekende verslagen heeft ontvangen van gunsten op voorspraak van Don Álvaro: Er zijn verslagen van allerlei gunsten gekomen: materiële en spirituele. Zeker – zo legt hij uit – trekken de buitengewone genezingen de meeste aandacht: zoals het verdwijnen van huidkanker met uitzaaiing na het gebed tot Don Álvaro en het herstel van een kind dat verdronken was in een zwembad zonder verdere gevolgen.

De postulator voegt er aan toe dat vele gunsten betrekking hebben op het gezinsleven: huwelijken die de echtelijke harmonie terugvinden, de geboorte van kinderen, soms na vele jaren wachten voordat zij zijn voorspraak aanriepen; verzoening tussen verwanten na een ruzie; geboorte van kinderen in goede gezondheid nadat de artsen een ziekte hadden aangekondigd… Don Álvaro was een persoon voor het gezin en voerde een uitgebreide catechese over het gezin; misschien is dat de reden dat men spontaan zijn voorspraak inriep bij vragen van deze soort.

Mgr. Capucci legde uit dat nu het wonder erkend is, het aan de Heilige Stoel toekomt om het datum en plaats van de zaligverklaring te bepalen. Waarschijnlijk zal de plechtigheid in Rome plaatsvinden, omdat de eerbiedwaardige Álvaro del Portillo daar overleden is.

Gerelateerde documenten

Video

Het verhaal achter het mozaïek-St. Pietersplein.

"Holy Father, this square is incomplete: I look and see so many saints... Every saint is there, and I haven't found a single statue of Our Lady to preside over the square." "Bene, bene, fine, then the square will need to be completed," said the Pope.

Documenten