HomeNieuwsEerste Kerk in Afrika vernoemd naar H. Jozefmaria
Nieuws

Eerste Kerk in Afrika vernoemd naar H. Jozefmaria

September 2008

Tags: Kerk, Plaatsen vernoemd naar de heilige Jozefmaria, Congo
De ontstaansgeschiedenis van de kleine kerk gaat terug tot in het jaar 2004 toen paus Johannes Paulus II het Eucharistisch Jaar uitriep. De paus riep toen ook op om initiatieven te ontplooien, zoals vorming en catechese, om de eucharistische spiritualiteit te bevorderen. Scholieren van meisjesgymnasium Orvalle in Madrid grepen deze gelegenheid aan om geld in te zamelen om hiermee in het kader van het Eucharistisch Jaar in het verre Afrika een project op te zetten. Colegio Orvalle is een gemeenschappelijk werk van het Opus Dei.

De apostolisch nuntius van Kongo en Gabon tezamen met parochieleden voor de kerk.
De apostolisch nuntius van Kongo en Gabon tezamen met parochieleden voor de kerk.
In die tijd bezocht de apostolisch nuntius van Kongo-Brazzaville de school in Madrid. Het land wordt meestal zo genoemd om het te kunnen onderscheiden van het veel grotere en meer bekende Kongo met hoofdstad Kinshasa te onderscheiden, het voormalige Zaïre en tegenwoordig de ‘Democratische Republiek Kongo’. De officiële naam van Kongo-Brazzaville is ‘Republiek Kongo’.

Afrika rukt op
De nuntius vertelde de scholieren over de nood in Kongo als gevolg van de burgeroorlog die duurde van 1997 tot 2003. Hij meldde onder andere dat 40% van de katholieke bevolking niet kan beschikken over een kerk, omdat vele kerken tijdens de burgeroorlog werden vernietigd en anderen zwaar werden beschadigd. Het ‘verre Afrika’ kwam voor de scholieren dichterbij en het oorspronkelijke idee kreeg contouren: bijdragen aan de bouw van een kerk in Kongo-Brazzaville! De fondsenwerving kreeg een geheel andere stimulans.

Twee jaar werd er aan de eenvoudige kerk in Nkama-Bangala gebouwd, die als patroon de H. Jozefmaria zou krijgen. Veel werk werd door de gelovigen zelf verzet. Teakhout en stenen werden uit de omgeving betrokken. Ook de seminaristen uit Kinkala werkten tijdens de zomermaanden mee. Intussen was er ook een andere Spaanse school geïnteresseerd en werd een standbeeld van de nieuwe patroonheilige aan de parochie geschonken.
Processie voor het brengen van de gaven.
Processie voor het brengen van de gaven.

Ter afsluiting werd door de parochieleden in drie dagen de omgeving gereinigd en toen was het op 21 september 2008 eindelijk zover. De kerk werd gewijd in aanwezigheid van de nuntius, aartsbisschop Andrés Carrascosa, de bisschop van Kinkala, Louis Portella Mbuyu, bisschoppen van naburige bisdommen, de pastoor Bienvenu Manamika en andere priesters uit het bisdom Kinkala. Vanuit Kinshasa in het buurland was de regionale vicaris van het Opus Dei gekomen, die in een toespraak vertelde over de liefde van de heilige Jozefmaria voor Afrika. De vele dorpsbewoners en gasten zaten voor de kleine kerk onder een afdak van palmbladeren op bamboebanken.

Tijdens zijn preek wees de nuntius op de moeilijke situatie van het land na de burgeroorlog. “Deze Heilige-Jozefmaria-kerk is een teken, dat het mogelijk is om met elkaar in vrede te leven. Want de bouw van de kerk is de vrucht van de arbeid van vele mensen.” De inzet van schoolmeisjes in Madrid heeft geleid tot een zichtbaar teken van verzoening.

Na de wijding van de kerk werd er nog lang gezongen en gegeten. Naast verscheidene persoonlijkheden uit het openbare leven, namen ook vertegenwoordigers van protestantse kerken en van het Leger des Heils aan de feestelijkheden deel. Vele gasten namen een bidprentje van de heilige Jozefmaria in de eigen plaatselijke taal, Lari, mee naar huis.

Gerelateerde documenten

Video

Hoe kunnen we de Kerk helpen?

De heilige Jozefmaria legt uit dat, als een gedoopte persoon strijdt om een betere persoon te worden, dat ten goede komt aan heel de Kerk, door de gemeenschap van de heiligen.

Documenten