HomeNieuwsÁlvaro del Portillo en Afrika
Nieuws

Álvaro del Portillo en Afrika

Tags: Harambee, Alvaro del Portillo
Mgr. Álvaro del Portillo heeft op zijn reizen naar Congo, Ivoorkust, Kameroen en Kenia vele mensen ontmoet en moedigde hen aan om oplossingen te zoeken voor de plaatselijke noden en de vorming van toekostige priesters ter harte te nemen.

Er zijn vier projecten gekozen die Don Álvaro van dichtbij volgde. Drie projecten in Congo, Ivoorkust en Nigeria streven verbetering van de gezondheidszorg na, essentieel voor menselijke solidariteit. Het vierde project neemt de vorming van toekomstige Afrikaanse priesters ter harte, door mogelijkheden te bieden hen in Rome te laten studeren

Harambee Afrika Internationaal promoot sinds 2002 onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in sub-Sahara Afrika.

Versterking van drie gezondheidscentra in Kinshasa D.R. Congo

Initiatief
Het Congolees Centrum voor Cultuur, Vorming en Ontwikkeling - CECFOR. Deze vereniging richtte in 1991 in de wijk Mont-Ngafula in Kinshasa (D.R. Congo) het Monkole Hospital op. Het ziekenhuis behandelt meer dan 80.000 patiënten per jaar waaronder 48.000 vrouwen. 70% van de patienten leeft in extreme armoede.

Beschrijving
De stad Kinshasa telt 10 miljoen inwoners in een land waar 74% van de bevolking ondervoed is en 80% onder de armoedegrens leeft . Deze precaire algemene gezondheidstoestand heeft de noodzaak doen rijzen van medische diensten die de volksgezondheidsdienst, wegens gebrek aan middelen, infrastructuur en adequaat opgeleid personeel, niet kon geven. Het Monkole ziekenhuis heeft hierop gereageerd met het aanbieden van vier algemene medische diensten – verloskunde, kindergeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie. Hiervoor zijn drie klinieken opgericht (in Eliba, Kimbondo en Moluka) in de moeilijk te bereiken buitenwijken van de stad. Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van de beroepsopleiding van medisch en paramedisch personeel.

Het project ondersteunt beide doelstellingen:

Versterken van de menselijke en technologische mogelijkheden van de gezondheidscentra in Eliba, Kimbondo en Moluka;

Verbeteren van de professionele opleiding van verpleegkundigen door een versterking van het Institut Supérieur Sciences Infirmières –ISSI.

Eerste doelstelling: Medische verzorging
Op jaarbasis bezoeken 10.000 kinderen de consultatiebureaus;
2.000 pre- en postnatale consulten vinden plaats. In het totaal ontvangen meer dan 25.000 mensen medische hulp.

Tweede doelstelling: Verzorgen van opleidingen
Ieder jaar volgen 200 jonge vrouwen een opleiding verpleegkunde.
75 verpleegsters staan ingeschreven voor een specialisatiecursus in de verpleegkunde, 800 verpleegkundigen en docenten nemen deel aan bijscholingsprogramma's, ongeveer 150 mensen ontvangen een studiebeurs voor het opleidingsinstituut voor verpleegkundigen (ISSI).

Kosten
€ 500.000 verdeeld over meerdere jaren.

www.monkole.cdStrijd tegen ondervoeding in het gebied van Bingerville Ivoorkust

Initiatief
De Vereniging voor Sociale en Culturele Ontwikkeling – ADESC - werd in 1984 , in Abidjan, opgericht om de leefomstandigheden te verbeteren van de bevolking in het gebied van Bingerville. Dankzij de bouw van Ilomba Rural Center in 1998 ontwikkelt het ADESC sindsdien verschillende initiatieven op het gebied van de gezondheidszorg, campagnes tegen kinderondervoeding, hygiëne- en voedingscursussen voor moeders, bijeenkomsten voor beroepsvorming voor vrouwen. ADESC zorgt ook voor extra onderwijskundige ondersteuning om het aantal schoolverlaters te verminderen.

Begunstigden
De families in Bingerville, vooral de jonge vrouwen met lage inkomens. De direct begunstigden zullen 5.500 mensen zijn, ze zullen een invloed hebben op zo'n 14.000 inwoners van het desbetreffende gebied.

Geschatte kosten: € 100.000

Beschrijving
De afgelopen jaren werd Ivoorkust gekenmerkt door aanhoudende instabiliteit: de burgeroorlog van 2002 werd gevolgd door een ernstige economische crisis door de daling van de exportprijzen namelijk van koffie en cacao, de pijlers van de Ivorese economie met alle gevolgen van dien voor de leefomstandigheden van de agrarische bevolking, bezorgd voor haar dagelijks levensonderhoud. De omgeving van Bingerville is bijzonder geraakt vanwege het tropische, warme en vochtige klimaat en het bijna volledige gebrek aan infrastructuur.

De Vereniging voor Sociale en Culturele Ontwikkeling - ADESC - wil de noden aanpakken door de gezondheid en de voeding van de burgers van Bingerville te verbeteren en stelt de volgende maatregelen voor:

Een grootschalige campagne tegen ondervoeding door middel van hygiëne- en voedingscursussen voor vrouwen; en, dankzij de aankoop van een voertuig hiervoor, gezondheidsbezoeken aan huis brengen en medische zorg verlenen aan ongeveer 5.000 mensen.

Vrouwen tussen de 18 en 35 jaar benaderen om de armoedecyclus te doorbreken en hun leefomstandigheden verbeteren door hen beroepsvorming te geven om self-supporting te worden en bij te dragen aan de plaatselijke economie;het verstrekken van middelbare school-cursussen aan 25 jongeren.Niger Foundation Hospital Nigeria

Initiatief
Het Niger Foundation Hospital and Diagnostic Centre (NFH). Het ziekenhuis is in 1990 opgericht ter bevordering en verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking van Enugu, Nigeria. Op dit moment biedt het ziekenhuis een consultatiebureau, diagnostisch en therapeutisch centrum, radiologisch onderzoek en de diensten van een laboratorium. Het ziekenhuis heeft een opnamecapaciteit voor 40 personen.

Begunstigden
Het project komt voornamelijk ten goede aan vrouwen en kinderen uit de laagste inkomensgroepen van de metropool Enugu (ca. 1,2 miljoen inwoners) en meer specifiek, de bewoners van Ezeagu, het landelijk gebied rond het ziekenhuis (ca. 200.000 inwoners). Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de zorg voor moeder en kind. In 2013 vonden 3922 prenatale consulten plaats.

Beschrijving
In verschillende delen van Nigeria is de kwaliteit van de gezondheidszorg zeer laag. Het voornaamste probleem is het gebrek aan verpleegkundige infrastructuur. Hierbij komt ook het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Sommige studies spreken van een sterftecijfer van 5 à 10% bij complexe chirurgische ingrepen, hierbij niet meegerekend de ernstige complicaties tijdens of onmiddellijk na de operatie. Veel inwoners van Enugu hebben in feite geen toegang tot chirurgische zorg.

Het project beoogt:
1. verbetering van de capaciteit van het Niger Foundation Hospital op het gebied van eenvoudige tot iets gecompliceerdere chirurgische ingrepen door de aankoop van chirurgische instrumenten en de verbetering van het professionele niveau van chirurgische verpleegkundigen en artsen.

2. het opzetten van programma's om een beter bewustzijn te ontwikkelen op het gebied van algemene hygiëne en uitgebreider onderricht te geven over de vroegtijdige opsporing van wijdverspreide virale besmettelijke ziekten, zoals hepatitis en HIV; en massale vaccinaties tegen veel voorkomende infecties.

3. de bouw van een Mother and Child Care Center. Dit zou gepaste infrastructuur bieden, bestaande uit een verloskundige en een pediatrische afdeling, een opleidingsruimte voor de staf, consultatiekamers; een apotheek, een verloskamer en operatieruimte.

Totale kosten: € 500.000

www.nfh.org.ngStudiebeurzen voor Afrikaanse priesters en seminaristen in Rome.

Initiatief
De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis is ontstaan door de wens van de heilige Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei, om in Rome een hogere opleiding te promoten die ten dienste zou staan van de hele Kerk. Zijn opvolger, Mgr. Álvaro del Portillo, maakte deze droom waar toen hij in 1984 met de zegen van Johannes Paulus II het Romeins Academisch Centrum opende, dat in juli 1998 de status kreeg van Pauselijke Universiteit.

De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis bestaat tegenwoordig uit de faculteiten Theologie, Canoniek Recht, Filosofie en Institutionele Sociale Communicatie. Veel bisschoppen uit de hele wereld sturen priesters en seminaristen uit hun respectievelijke bisdommen naar Rome om hen een grondige wetenschappelijke en geestelijke vorming te geven.

Beschrijving
De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis biedt breed en grondig onderzoek en vorming in de kerkelijke wetenschappen, en helpt hiermee bisdommen over de hele wereld om volledig mee te werken aan de evangelisatiemissie van de Kerk.

Begunstigden
Priesters en seminaristen uit Afrikaanse bisdommen uit de sub-Sahara, die wegens geldgebrek geen toegang hebben tot kerkelijke studies in Rome.

Een studiebeurs van € 13.500 dekt de jaarlijkse studiekosten voor:
-collegegeld en boeken
-kost en inwoning
-ziektekostenverzekering

Kosten
€ 100.000 Dit komt overeen met 7 volledige of 25 gedeeltelijke beurzen.

www.pusc.it


Giften zijn welkom
Stichting Instudo Ontwikkelingsprojecten, Amsterdam
NL43 INGB0004056562, o.v.v. Harambee 2014.

Giften zijn aftrekbaar onder de gebruikelijke voorwaarden.

www.harambee-africa.org

Gerelateerde documenten

Video

Het werk heiligen

Mgr. Álvaro del Portillo, opvolger van de heilige Jozefmaria, overleed in Rome op 23 maart 1994. Hier in Boston, (USA), sprak hij over de heiliging van het werk.

Documenten