Documentatie

De kracht van God

Tags: Boeken
Het boek is de vertaling van het in 2002 in Italië verschenen werk Mondo di Miracoli.

Aanvallen van verhooge bloeddruk
Een van de medisch onverklaarbare genezingen vond plaats op 17 mei 1992, tijdens de zaligverklaringsplechtigheid van Jozefmaria Escrivá. Een zevenjarige jongen, die sinds zijn vierde leed aan frequente aanvallen van verhoogde bloeddruk ten gevolge van vernauwingen van de nierslagaders, was die dag met zijn vader op het strand in het noorden van Spanje. Zijn moeder volgde op dat moment thuis de ceremonie van de zaligverklaring op de televisie. Ze begon intens voor de genezing van haar zoon te bidden. Gedreven door haar moederlijke zorg zei ze: “Zorg dat hij nu geneest, op dit moment”. Het kind is die dag genezen van een volgens de huidige stand van de medische wetenschap ongeneeslijke aandoening.
Mgr. Flavio Capucci, auteur van
Mgr. Flavio Capucci, auteur van "De kracht van God"


Herstel van mankheid
Dezelfde dag vond in het dorp Cerdanyola in Catalonië de genezing plaats van Josep Mas, een gepensioneerde man die in 1982 zijn scheenbeen had gebroken en sindsdien onherstelbaar mank was geworden. Terwijl hij op 17 mei 1992 op televisie naar de ceremonie van de zaligverklaring keek, zei hij een gebed voor zijn eigen genezing. Toen hij ging staan merkte hij dat hij zich gemakkelijk kon bewegen, zoals hij tot tien jaar geleden had kunnen doen. De verbazing van zijn dorpsgenoten was zo groot dat de gemeente hem dat jaar de titel toekende van “Man van het jaar 1992”.


Na een ongeluk
Buitengewoon is ook de genezing van Alberto Castro, een student uit Puerto Rico. Op 1 augustus 1993 reisde Alberto, toen 24 jaar oud, in de auto met vrienden. De wagen botste tegen een elektriciteitsmast en Alberto werd ernstig gewond. Zijn hand raakte verlamd als gevolg van een breuk in zijn linker bovenarm en de beschadiging van een zenuw. Ondanks verschillende operaties, was de hand zeven maanden later volledig onbeweeglijk. Volgens de artsen was de zenuw definitief dood. Alberto begon met aandrang te bidden op voorspraak van de zalige Jozefmaria Escrivá. Een nacht had hij pijn aan zijn hand. De ochtend daarop was hij volkomen genezen en kon hij zijn hand weer normaal bewegen.


Verdwijning van een gezwel
Wetenschappelijke onverklaarbaar is ook het verdwijnen van een buitenbaarmoederlijk gezwel bij een zwangere vrouw in Rome. In de achtste maand van de zwangerschap bereikte het gezwel een doorsnee van 14 centimeter. Een chirurgische ingreep, die tevens de bevalling met keizersnede impliceerde, werd onontkoombaar. De betrokken vrouw bad tot de zalige Jozefmaria voor een voorspoedige operatie. De avond vóór de operatie “logenstrafte” een echografie alle vorige echo’s, zonder dat enige aanleiding bestond om aan de juistheid van die echo’s te twijfelen. Het gezwel was volledig verdwenen en de operatie bleek overbodig.


Hij beantwoordde de groet
In “De kracht van God” wordt het verhaal verteld van Paulo, een Braziliaan van 35 jaar. Paulo werd getroffen door een acute hartspierontsteking die hem tot de rand van de dood voerde. In 1974, tijdens een reis van de stichter van het Opus Dei naar Brazilië, had de vader van Paulo op afstand gezien hoe zijn zoon tijdens een bijeenkomst met de zalige Jozefmaria, hem groette. Bijna twintig jaar na die ontmoeting begon hij de voorspraak van Jozefmaria in te roepen om zijn zoon te genezen en hem op deze wijze de groet terug te geven. Binnen 48 uur herstelde Paulo volledig. Nu leidt hij een normaal leven.


Een hulp voor het gewone leven
De zalige Jozefmaria staat bekend als apostel van het gewone leven, van de dagelijkse arbeid, van de man en vrouw midden in de maatschappij. Zijn faam van heiligheid neemt over heel de wereld toe. Veel mensen richten zich tot hem als een heilige vriend en voorspreker bij God.