HomeProjecten wereldwijdIntegrale vorming voor Filippijnsen
Projecten wereldwijd

Integrale vorming voor Filippijnsen

Tags: Vorming, Beroep, Filippijnen
De ‘Barrio de la Luz’ (‘Wijk van het Licht’) is een van de grootste stedelijke agglomeraties op het eiland Cebu (Filippijnen). De bewoners zijn vooral vluchtelingen zonder papieren. Ze leven met gemiddeld vijftien mensen op ongeveer vijftien vierkante meter. De meeste ouders zijn werkloos, uitgezonderd enkele vaders die een deeltijdbaan hebben of tijdelijk werk krijgen op een bouwplaats.

In 2006 begon in deze achterstandswijk een initiatief, een scholingsprogramma voor zestig moeders en uitgevoerd door Banilad, een centrum voor “beroepsvorming van de Filippijnse vrouw”. Beth López, die voorheen als boekhouder bij de Filippijnse centrale bank werkte en nu in Banilad les geeft in wiskunde, boekhouden en management, verklaarde zich bereid om dit sociale project voor moeders in ‘Barrio de la Luz’ – die zich in ernstige financiële problemen bevinden – op te zetten.


Een sociale uitdaging
Beth López legt uit waarom ze deze uitdaging heeft aangepakt. “Enerzijds ervoer ik de nood bij de mensen, anderzijds werd ik bevangen door vrees. Zou ik het kunnen? Toen dacht ik aan het leven van de heilige Jozefmaria Escrivá en herinnerde ik zijn woorden die betrekking hebben op de inzet voor de arme en behoeftige zielen. “Een kind van God kent geen klassen, omdat de problemen van alle mensen voor hem van belang zijn. Hij probeert ze met de rechtvaardigheid en de naastenliefde van onze Verlosser op te lossen. De Apostel gaf dit al aan toen hij schreef dat er voor de Heer geen aanzien des persoons bestaat - en ik aarzel niet om dat aldus te vertalen: er is maar één ras, dat van de kinderen van God!” De Voor, 303

Voor de financiële ondersteuning van het project stelde een wereldwijd opererend logistiek bedrijf zich garant. Het bedrijf stelde bovendien het materiaal voor de kook- en handwerkcursussen beschikbaar en financierde in het begin ook de salarissen voor het professionele team die het initiatief leidt. Met deze financiering werd de start van het project gegarandeerd.

Toen de opleidingen en cursussen al een jaar plaatsvonden, werd in juli 2006 officieel de ‘Cebu Megamoms Multipurpose Cooperative’ opgericht. Deze stichting wil de strijd aanbinden tegen de armoede in de regio en wil het de daar wonende mensen laten kennismaken met de universeel menselijke en christelijke waarden.


Verkoop van zelfgemaakte sieraden
Merlina Solis is een van deze ‘megamoms’, een moeder van vijf kinderen die regelmatig deelneemt aan de geloofsvorming en er veel van leert, of zoals ze het zelf zegt: “Het is mij duidelijk geworden, dat ik in mijn leven vele fouten heb gemaakt. Wat ik hier bij Megamoms leer, geeft mij de gelegenheid mijn kinderen zo te helpen, dat zij het veel beter kunnen dan ik.”


Nieuwe cursussen en een kindercrèche
Als volgende project begint binnenkort nog een andere cursus. Dit project beperkt zich echter niet alleen tot de moeders van Barrio de la Luz, maar richt zich ook op de arme gezinnen uit Carbon en de bergregio Bangaray de Balamban. Beth López hoopt opnieuw financiële ondersteuning te krijgen van het logistiek bedrijf. Zo kan er een kindercrèche worden opgezet, waar de kinderen van de moeders die onderwijs krijgen kunnen worden verzorgd. De deelneemsters aan de eerste vormingscursussen, zullen hun ervaringen doorgeven aan hen die aan de nieuwe cursus deelnemen. “Zo kunnen ze tegelijkertijd als lerares geld verdienen,” zo verheugt zich Beth López.

Ten opzichte van de beginperiode is er duidelijk iets veranderd. De moeders vloeken niet meer zo grof als vroeger, wat ertoe geleid heeft dat ook de kinderen ordinaire uitdrukkingen vermijden, aldus Beth López. De kinderen besteden nu meer tijd aan huiswerk, helpen mee in het huishouden, bidden samen met hun moeder de rozenkrans en gaan met het gehele gezin naar de zondagsmis. Ze eten nu gezonder, omdat de moeders geleerd hebben om goed te koken.

Enkele moeders werken in de kantine van dit sociale initiatief en maken spullen voor dagelijks gebruik die vervolgens worden verkocht. Sommige paren, die aan catechese over de sacramenten hebben deelgenomen, zijn nu ook voor de kerk getrouwd en hebben hun kinderen laten dopen.

Wat betekent dit allemaal voor López? Ze zegt nu beter in te zien dat het mogelijk is om de heiligheid in het dagelijkse leven, door het werken met mensen te zoeken. “Als ik samen met hen ben, voel ik dat de heilige Jozefmaria ook van de partij is. Ik doe alles samen met hem. Zo af en toe fluistert hij mij toe: Houd moed!”