Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Derde blijde geheim

Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis, De Heilige Rozenkrans
Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.(Lc. 2,1-7)

Er kwam een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling gehouden moet worden in heel zijn rijk. Daarvoor moet ieder naar de stad van zijn voorouders gaan.

- Omdat Jozef uit het huis en geslacht van David is, reist hij met de Maagd Maria vanuit Nazaret naar een stad in Judea, Betlehem geheten (Lc. 2, 1-5).

En in Betlehem wordt onze God geboren: Jezus Christus! - In een stal: er is geen plaats in de herberg. - Zijn Moeder wikkelt Hem in doeken en legt Hem neer in een kribbe (Lc. 2, 7).

Koude. - Armoede. - Ik ben een jong knechtje van Jozef. - Wat is Jozef goed! - Hij behandelt mij als een vader. - Hij vergeeft het mij zelfs dat ik het Kind in mijn armen neem en uren achtereen zoete, liefdevolle woordjes tegen Hem zeg...

En ik kus Hem - kus jij Hem ook - , ik dans voor Hem, ik zing voor Hem en ik noem Hem Koning, Liefde, mijn God, mijn Enige en mijn Alles! Wat is het Kind mooi... en wat duurt dit tientje kort!
De heilige Rozenkrans, 3

Met Kerstmis komen de gebeurtenissen rond de geboorte van de Zoon van God weer in onze herinnering. Wij vertoeven een ogenblik in de stal van Betlehem, in het huis van Nazaret. En meer dan ooit zijn Maria, Jozef en het kind Jezus midden in ons hart. Wat heeft het eenvoudige en tegelijkertijd wonderbare leven van de heilige Familie ons te zeggen? Wat kunnen wij ervan leren?

Uit de wereld van gedachten die in ons opkomen, zou ik er nu vooral één naar voren willen brengen. Volgens de heilige Schrift betekent de geboorte van Jezus, dat de volheid der tijden is aangebroken (Gal. 4, 4), het door God gekozen ogenblik om zijn liefde voor de mensen, door ons zijn Eniggeborene te zenden, voluit te openbaren. Dit goddelijke raadsbesluit gaat onder heel normale, gewone omstandigheden in vervulling. Wij zien een vrouw die moeder wordt, een gezin, een huis. De goddelijke Almacht, de heerlijkheid van God bedienen zich van het menselijke, gaan er zelfs een innige verbinding mee aan. Sindsdien weten wij, christenen, dat wij met de genade van de Heer al het goede in ons leven kunnen heiligen. Er is geen aardse situatie, hoe onbelangrijk en alledaags ook, of ze kan een gelegenheid zijn tot een ontmoeting met Christus en een stap verder op onze weg naar de hemel.
Als Christus nu langs komt, 22, 1-2

Hij trok weldoende rond.

Ziet u, hoe noodzakelijk is Jezus te kennen en zijn leven vol liefde gade te slaan? Dikwijls heb ik in de heilige Schrift gezocht naar de levensbeschrijving van Jezus. Ik vond die in twee woorden die door de heilige Geest zijn ingegeven: Pertransiit benefaciendo (Hand. 10, 38). Hij trok weldoende rond. Zo waren alle dagen van Christus'leven op aarde, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood: pertransiit benefaciendo, hij trok weldoende rond. Op een andere plaats in de heilige Schrift staat: bene omnia fecit (Mc. 7 37), Hij heeft alles welgedaan, ten einde toe, Hij deed alleen maar goed.
Als Christus nu langs komt, 16

Gerelateerde documenten

Video

Wat is de heilige Rozenkrans?

“De heilige Rozenkrans, mijn zoon, is een heel aangenaam gebed voor onze Moeder Maria”, zei de heilige Jozefmaria tegen een jongeman die hem vroeg naar de betekenis ervan.

Documenten