HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodTweede geheim van het licht
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Tweede geheim van het licht

Tags: Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, De Heilige Rozenkrans, Solidariteit
Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze zitten zonder wijn.’ Jezus antwoordde: ‘Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is nog niet gekomen.’ Zijn moeder zei tegen de dienaren: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’ Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. ‘Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. Vervolgens zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En ze deden het. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél. De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!
Joh.2,1-10


Onder alle genodigden bij een van die lawaaierige boerenbruiloften, waarbij mensen uit verschillende dorpen aanwezig zijn, merkt Maria dat er niet genoeg wijn is (vgl. Joh. 2,3). Zij is de enige die het merkt, en wel onmiddellijk. Wat komen de passages uit het leven van Christus ons toch vertrouwd voor! Want de grootheid van God gaat samen met het gewone, het alledaagse. Het is eigen aan de vrouw, aan een oplettende vrouw des huizes, een nalatigheid op te merken en op details te letten die het leven aangenaam maken. Zó heeft Maria gehandeld.

Doet maar wat Hij u zeggen zal (Joh. 2,5).

Implete hydrias (Joh. 2,7). Doe de kruiken vol water... en het wonder geschiedt, in alle eenvoud, heel gewoon. De mensen deden hun werk. Het water was binnen handbereik. En de godheid van de Heer wordt voor het eerst kenbaar. Iets wat heel gewoon is verandert in iets buitengewoons, in iets bovennatuurlijks, als we onze goede wil tonen om te doen wat God van ons vraagt.

Heer, ik wil de zorg voor alles wat mij bezighoudt in uw edelmoedige handen laten. Net als in Kana heeft onze Moeder - uw Moeder! - U zeker al in het oor gefluisterd: 'ze hebben niet genoeg...!'

Laten we onze toevlucht tot Maria nemen als we merken dat ons geloof zwak is. De leerlingen geloofden in Hem (Joh. 2,11) door het wonder dat Christus, op verzoek van zijn Moeder, deed op de bruiloft van Kana. Onze Moeder doet altijd een goed woordje voor ons bij haar Zoon, opdat Hij ons helpt en zich aan ons laat zien, zodat wij kunnen belijden: Gij zijt waarlijk de Zoon van God.

Jezus, geef mij dat geloof waarnaar ik echt verlang! Maria, allerheiligste Moeder, maak dat ik geloof!

De heilige Rozenkrans– Tweede geheim van het lichtg, Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana

Het christelijk apostolaat - en ik spreek nu heel concreet over dat van een doodgewone christen, over dat van de man of vrouw die leeft zoals zijn of haar gelijken - is één grote catechese, waarin de dorst naar God in de ander wordt gelegd door middel van de persoonlijke omgang, door een echte en loyale vriendschap. Zo helpen we hen een nieuwe horizon ontdekken, op een natuurlijke, eenvoudige manier (zei ik al), met het voorbeeld van een goed beleefd geloof, met een vriendelijk woord, dat echter doordrenkt is van de kracht van de goddelijke waarheid.
Wees moedig. U kunt rekenen op de hulp van Maria, de Koningin van de apostelen. En Onze Lieve Vrouw, die zich steeds gedraagt als moeder, weet haar kinderen op hun juiste verantwoordelijkheden te wijzen. Maria bewijst degenen die tot haar komen en haar leven beschouwen steeds de grote gunst, dat zij hen naar het Kruis voert, dat zij hun het voorbeeld van de Zoon van God voorhoudt. En bij deze confrontatie, waarin de beslissing over het christelijk leven ligt, bemiddelt Maria, opdat ons gedrag zijn bekroning mag vinden in een verzoening van de jongste broer - u en ik - met de eerstgeboren Zoon van de Vader.
Aan veel bekeringen, veel beslissingen om zich in dienst van God te stellen, ging een ontmoeting met Maria vooraf. Onze Lieve Vrouw heeft het verlangen om te zoeken aangewakkerd, heeft op moederlijke wijze de onrust in onze ziel gestimuleerd, doet ons zuchten naar verandering, naar een nieuw leven. En op deze manier wordt het: doet wat Hij u zeggen zal, een realiteit van liefdevolle overgave, een christelijke roeping die ons hele persoonlijke leven verlicht.
Als Christus nu langs komt, 149